Home » Tag Archives: stt hay về ngày 1/4

stt hay về ngày 1/4

Fado.vn

Stt (status) hay, ý nghĩa về ngày 1/4 chia sẻ lên facebook

Stt (status) hay, ý nghĩa về ngày 1/4 chia sẻ lên facebook. Cứ tới ngày 1/4 hay bất cứ ngày lễ nào thì mọi người đều đăng lên facebook những dòng stt thật ý nghĩa và ấn tượng.Nhất là vào ngày quốc tế nói dối 1/4 thì những status trên facebook lại là những câu đùa vui với bạn bè hay người thân của bạn.   Stt (status) hay về ngày 1/4 chia sẻ lên facebook thường dùng   Nếu cậu là sao băng, tôi sẽ đuổi theo giữ cậu lại. Nếu như cậu là vệ tinh (1), tôi sẽ chờ đợi cậu. Nếu như cậu là hằng tỉnh (2), tôi sẽ yêu luyến cậu. Đáng tiếc, cậu là tinh tinh tôi chỉ có thể gặp cậu ở vườn bách thú!! Aizzz~Đáng tiếc nha~!! Stt tỏ tình ngày 1/4 trên ... Đọc thêm »

Fado.vn

Stt (status) hay, ý nghĩa về ngày 1/4 chia sẻ lên facebook

Stt (status) hay, ý nghĩa về ngày 1/4 chia sẻ lên facebook. Cứ tới ngày 1/4 hay bất cứ ngày lễ nào thì mọi người đều đăng lên facebook những dòng stt thật ý nghĩa và ấn tượng.Nhất là vào ngày quốc tế nói dối 1/4 thì những status trên facebook lại là những câu đùa vui với bạn bè hay người thân của bạn.   Stt (status) hay về ngày 1/4 chia sẻ lên facebook thường dùng   Nếu cậu là sao băng, tôi sẽ đuổi theo giữ cậu lại. Nếu như cậu là vệ tinh (1), tôi sẽ chờ đợi cậu. Nếu như cậu là hằng tỉnh (2), tôi sẽ yêu luyến cậu. Đáng tiếc, cậu là tinh tinh tôi chỉ có thể gặp cậu ở vườn bách thú!! Aizzz~Đáng tiếc nha~!! Stt tỏ tình ngày 1/4 trên ... Đọc thêm »